Какво изображение може да има на един сувенир

Почти всичко може да бъде изобразено на сувенирите! Подсигурете ни снимка или картина на изображението, което желаете да бъде върху сувенира. Ние ще го обработим и ще Ви изпратим нашето предложение в електронен вид. Когато го одобрите пристъпваме към изработването на машината. Вижте по-долу стъпките, през които преминаваме преди да стигнем до крайния резултат.

Детайлност

Машината нанася изображението върху метала на сувенира, като за постигане на прецизен вид на изображението е използвана лазерна технология. Това позволява да се забелязват много добре дори най-малките подробности.

Сувенира Увеличение